ПРИМА ДИМОВ ЕООД

Пробовземни сонди за зърно и влагомери

Термощанги/термосонди за плоски складове и купове със зърно.

Прима Димов ЕООД предлага следните продукти

Произвеждани продукти

 • Пробовземни сонди за зърнени култури от камиони и купове
 • Пробовземни сонди за зърнени култури от чували
 • Термощанги/термосонди за плоски складове и купове със зърно
сонда за зърно

Прима-Димов ЕООД изработва по поръчка пробовземни сонди с различни размери и брой отвори

Ако не откривате необходимия продукт измежду наличните:

 • сушилни
 • стерилизатори
 • инкубатори
 • дестилатори
 • охлаждащи термостати
 • дезинтегратори с акустична защита
 • фармацевтични анализатори и др.
 • ламинарни боксове
 • лабораторни камини
 • лабораторни острови
 • лабораторни сейфове
 • лабораторни маси
 • шкафове
 • шкафове за стъклария и лекарства
 • колички и др.
 • пробовземни сонди за зърно
 • термощанги/термосонди

Свържете се с нас или изпратете запитване

Всяка лаборатория се нуждае от сигурен и коректен доставчик на оборудване, всяка лаборатория се нуждае от 

ПРИМА ДИМОВ ЕООД

Всичко за всяка лаборатория!

Лабораторна апаратура, лабораторно оборудване, лабораторна мебел и др.

Pin It on Pinterest

Share This