ПРИМА ДИМОВ ЕООД

Всичко за всяка лаборатория!

Лабораторна апаратура, лабораторно оборудване, лабораторна мебел и др.

Разработване, производство, осъществяване на внос, износ и пълен инженеринг на:

лабораторна апаратура: сушилни, стерилизатори, инкубатори, дестилатори, охлаждащи термостати, дезинтегратори с акустична защита, фармацевтични анализатори и др.
лабораторно оборудване: ламинарни боксове, лабораторни камини, лабораторни острови, лабораторни сейфове
лабораторна мебел: лабораторни маси, шкафове, шкафове за стъклария и лекарства, колички и др.
учебна апаратура, оборудване, мебели, учебни комплекти и набори
лабораторна стъклария, в т.ч. стъклени апарати за анализ
лабораторни консумативи, аксесоари и химикали.

Прима Димов ЕООД предлага следните продукти

Произвеждани продукти

 • Пробовземни сонди за зърно от камиони и купове
 • Пробовземни сонди за зърно от чували
 • Прима-Димов ЕООД изработва по поръчка пробовземни сонди за зърно с различни размери и брой отвори
 • Термощанги/термосонди за плоски складове и купове със зърно

Лабораторна апаратура

 • сушилни
 • стерилизатори
 • инкубатори
 • дестилатори
 • охлаждащи термостати
 • дезинтегратори с акустична защита
 • фармацевтични анализатори и др.

Лабораторна мебел

 • лабораторни маси
 • шкафове
 • шкафове за стъклария и лекарства
 • колички и др.

Лабораторно оборудване

 • ламинарни боксове
 • лабораторни камини
 • лабораторни острови
 • лабораторни сейфове

Учебна апаратура, оборудване, мебели, учебни комплекти и набори
лабораторна стъклария, в т.ч. стъклени апарати за анализ
лабораторни консумативи, аксесоари и химикали.

Лабораторна

Ако не откривате необходимия продукт измежду наличните:

 • сушилни
 • стерилизатори
 • инкубатори
 • дестилатори
 • охлаждащи термостати
 • дезинтегратори с акустична защита
 • фармацевтични анализатори и др.
 • ламинарни боксове
 • лабораторни камини
 • лабораторни острови
 • лабораторни сейфове
 • лабораторни маси
 • шкафове
 • шкафове за стъклария и лекарства
 • колички и др.
 • пробовземни сонди за зърно
 • термощанги/термосонди

Свържете се с нас или изпратете запитване

Всяка лаборатория се нуждае от сигурен и коректен доставчик на оборудване, всяка лаборатория се нуждае от 

ПРИМА ДИМОВ ЕООД

Всичко за всяка лаборатория!

Лабораторна апаратура, лабораторно оборудване, лабораторна мебел и др.

Pin It on Pinterest

Share This